Durven zichtbaar zijn
is nieuwe horizonten verkennen